Ceny v EUR
 

Auto Palace Group

 

 
 
 

Doklady potřebné k prodeji vozu:

Dokumentace k prodávanému vozu Ostatní doklady, které doporučujeme dodat
 • Velký technický průkaz
 • Osvědčení o technickém průkaze (malý technický průkaz)
 • Servisní knížku (pokud je k dispozici)
 • Potvrzení o emisní kontrole u vozů starších 4 let
 • Platnou technickou kontrolu
 • Doklad o instalovaném tažném zařízení
  (Typový list)
 • Návod k obsluze
 • Návod k alarmu, pokud je instalován
 • Kartu od zámku řadící páky
 • Návody a záruční listy od veškerého dovybavení (rádio, handsfree, navigace atd.)
 • Doklad o atestaci použitých folií na sklo
 • Doklad o uskladnění pneu
Prodej vozu z majetku fyzické osoby - nepodnikatele Prodej vozu z majetku fyzické osoby - podnikatele
(vůz je registrován na osobu provozující živnost)
 • Platný občanský průkaz
 • Platný občanský průkaz
 • Kopie originálu živnostenského listu
 • Kopie originálu registrace plátce DPH, pokud je plátcem
Prodej vozu z majetku právnické osoby (firmy) Vozidlo z majetku leasingové společnosti
- ve všech předchozích případech
 • Platný občanský průkaz
 • Kopie originálu výpisu z obchodního rejstříku
 • Kopie originálu registrace plátce DPH, pokud je plátcem
 • Úředně ověřenou plnou moc k prodeji a převodu peněz, pokud nejedná jednatel společnosti
 • Originál dokladu o řádném ukončení leasingové smlouvy k vozu
Doklady ke stažení